Warning: Creating default object from empty value in /home/iskartou/public_html/plugins/system/J2top.php on line 86
условия за ползване - www.iskartour.com
gototopgototop

условия за ползване

Печат

условия за ползване


Цялото съдържание на този сайт - дизайн, текст, снимки и картография е собственост на издателство Искартур и се защитава от „Закон за авторското право и сродните му права” и международните закони на авторско право. Вие имате право да ползвате услугите и продуктите от  сайта www.iskartour.com така, както те са предложени за ползване. Нямате право да копирате страници, данни, софтуер, списъци или друга информация от този сайт по друг освен предложения начин.

 

Имате право да копирате и/или принтирате единствено изображението видимо на Вашия монитор и да го използвате за лични нужди.  Нямате право да го използвате с комерсиални цели под каквато и да е форма и/или да го интегрирате под никаква мултимедийна форма, печатно издание, онлайн услуга или каквато и да е друга форма без изрично писмено разрешение от Искар тур, описано и подписано в договор между нас.

 

Нямате право на неоторизиран достъп до сайта www.iskartour.com или на опити за такъв достъп.

 

Нямате право да продавате, препродавате, подарявате или предоставяте на трети лица под каквато и да е форма данни закупени от Искар тур, освен ако това не е изрично упоменато в подписан договор между нас.

 

Вие имате право да запазите линкове към http://www.iskartour.com във вашия браузър.

 

Картите на този саит www.iskartour.com са изготвени от Искар тур въз основа на картен материал и данни собственост на Искар тур. Съдържанието на този сайт е защитено от "Закона за Авторското Право и Сходните му Права".

 

Искар тур си запазва правото за промяна и актуализация на информацията върху картите. За точноста и пълнотата на регистрите и картния материал не се поема гаранция.

 

Всички данни на картите на този сайт са предоставени само за съпоставяне и ориентиране на местноста!  Вие носите цялата отговорност и риск в случай, че използвате картите за други цели!

 

Опитите за изтеглянето и/или изтеглянето на директориите и картите е забранено и ще бъде преследвано от нас до пълно изчерпване на правните средства.

 

Прилага се Общото Българско Гражданско Законодателство.